Hlášení škody

Text

Hlášení škodné události

Škodovou událost lze nahlásit následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím online stránky ONLINE HLÁŠENÍ ŠKODY
 2. prostřednictvím e-mailu likvidace@premium-ic.cz
 3. telefonicky na čísle klientského centra +420 725 125 088
 4. osobně na obchodním místě pojistitele
 5. písemně na poštovní adrese pojistitele
  PREMIUM Pojišťovna,
  pobočka Česká republika,
  Olivova 2096/4,
  110 00 Praha 1
 6. prostřednictvím zprostředkovatele pojištění zmocněného pojištěným k tomuto úkonu způsobem uvedeným v bodech 1. až 5.