Kontakt

Identifikační údaje společnosti

Obchodní jméno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta, Maltská republika / Malta
Registrace: Register spoločností Maltskej republiky, číslo zápisu: C 91171
jednající na území České republiky prostřednictvím organizační složky
Obchodní jméno: PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika
Sídlo: Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1
Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, spisová značka A 80427
IČO: 196 86 030
DIČ: CZ19686030
Číslo bankovního účtu: CZ42 0800 0000 0000 0779 6232
BIC: GIBACZPX

Kontakt na zřizovatele:

PREMIUM Insurance Company Limited
Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Maltská republika / Malta
Telefon: +356 2743 6772
E-mail: poistenie@premium-ic.sk