Politika ochrany osobních údajů ve společnosti PREMIUM Insurance Company Limited

Text

Posláním společnosti PREMIUM IC je poskytovat služby na vysoké odborné a profesionální úrovni pro všechny své klienty. Společnost PREMIUM IC přitom dbá na dodržování transparentních a nediskriminačních principů výkonu své činnosti a respektuje požadavky vyplývající z národní i evropské legislativy.

V rámci provádění pojišťovací činnosti a zajišťovací činnosti v souladu s příslušnou legislativou, dochází ze strany společnosti PREMIUM IC ke zpracování různorodých osobních údajů dotčených osob pro přesně stanovené účely.
 

Politika ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů