Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Text

Účelem pojištění profesní odpovědnosti za škodu je poskytnout pojistnou ochranu za škody způsobené v důsledku chyb a omylů třetí osobě při výkonu pojištěné profese. U mnoha profesí je uzavření pojištění profesní odpovědnosti vyžadováno zákonem.

Pojištěním profesní odpovědnosti za škodu jsou kryty:

 • finanční škody způsobené klientovi pojištěného pochybením při výkonu pojištěné profese (u vybraných profesí je pojistná ochrana rozšířena i o škody na věci nebo na zdraví, za předpokladu, že to vyplývá z porušení povinností)
 • náklady právní obhajoby pojištěného v souvislosti s nárokem na náhradu škody uplatněným vůči němu vyplývajícího z porušení povinností při výkonu pojištěné profese
 • škoda na dokumentech, které pojištěný převzal od klienta za účelem výkonu pojištěné profese
Text

Pojišťované profese

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu je možné sjednat pro následující profese:

 • auditoři
 • daňoví poradci
 • účetní
 • realitní kanceláře
 • advokáti
 • správci konkurzní podstaty
 • notáři
 • dražebníci
 • finanční zprostředkovatelé, finanční poradci
 • znalci, tlumočníci, překladatelé
 • autorizovaní inženýři, autorizovaní architekti
 • stavbyvedoucí, stavební dozor
 • společnosti poskytující IT služby
 • jakékoli další profese na základě individuálního požadavku